AC-9007

مشخصات فنی مجصولات

فوم مورد استفاده جهت پشتی و کفی صندلی از نوع فوم سرد تزریقی با دانسیته بالا

جنس دسته ها از چوب راش به انتخاب کارفرما می باشد

نمای پشتی و کفی صندلی ها از پارچه به صورت رویه کوبی شده

پایه ها از نوع پروفیل سنگین

رنگ پایه ها از پوشش الکترواستاتیک کوره ای ضد خش